Уважаеми читатели,

2014 г. беше много активна за Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА). Асоциацията проведе няколко конференции и пресконференции в София и страната по актуални теми, свързани с нормативни промени във фармацевтичното законодателство, ценообразуването и реимбурсирането на лекарствени продукти и други въпроси от сферата на лекарствената политика у нас.

На среща със здравния министър д-р Петър Москов асоциацията направи своите предложения за промени в лекарствената политика в страната с цел подобряване на достъпа на пациентите до качествени и достъпни медикаменти и осигуряване на възможност повече на брой пациенти да бъдат лекувани с наличния финансов ресурс на НЗОК.

На европейско равнище, по отношение на фармацевтичната индустрия, началото на 2015 г. беше белязано от няколко събития, в които Европейската генерична асоциация (ЕГА) имаше водеща роля. Беше проведена конференция, посветена на регулациите и фармакологичната бдителност, заедно с Европейската асоциация на иновативната индустрия (EFPIA) ЕГА представи пред новата европейска комисия и нейния председател Жан Клод Юнкер стратегия за развитие на фармацевтичния сектор в Европа. Представителите на генеричната индустрия в Европа не пропуснаха и юбилея на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА), която получи поздравления и заявена готовност дългогодишното партньорство с ЕГА да продължи и занапред.  

Росен Казаков,
Изпълнителен директор на БГФармА

Евгени Кръстев,
Редактор на Фармацевтичен бюлетин
 

Печат